Interreg Polska – Litwa

W ramach programu  Interreg Polska – Litwa realizowany jest projekt Cultural routes without borders / Szlaki kulturowe bez granic. Partnerstwo tworzą 4 podmioty: Szkoła w Leipalingis (Litwa) – partner wiodący, PODR w Szepietowie, Gmina Puńsk i Stowarzyszenie Podlaskie Smaki.

Utrwalenie tożsamości lokalnej, kształtowanie rozpoznawalności regionu, przyciąganie turystów, to tylko niektóre z walorów produktów tradycyjnych i regionalnych. Należy dołożyć należytych starań do ich promowania, nie tylko na Litwie, ale i w Polsce – stąd też wynikła idea powołania do życia kulturowego szlaku pogranicza. Powstanie on w oparciu o regionalne, tradycyjne potrawy kulinarne charakterystyczne dla partnerów z Polski i Litwy. Regionalne kulinaria są silnym magnesem dla turystów zainteresowanych potrawami niespotykanymi już w innych częściach Europy. W naszej części ciągle żywe są tradycje kulinarne przekazywane w rodzinach od wielu pokoleń. Zorganizowanie tego typu wspólnej oferty turystycznej zwiększa szansę na promocję i rozwój transgranicznych regionów. Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy, doświadczenie oraz oddziaływanie na regiony, aby utworzyć Szlak, zaktywizować jego członków, aby mogli sprawnie funkcjonować, wypromować produkty. Uzgodnione przez 4 partnerów działania przyczynią się do osiągnięcia celów projektu czyli stworzenia transgranicznego szlaku turystycznego opartego o regionalne kulinaria.

Oprócz działań obowiązkowych, zaplanowaliśmy: Forum Kontaktowe (inauguracja), 2 twinningowe (bliźniacze) wystawy i 2 twinningowe szkolenia w obu krajach (seminarium nt. produkcji ekologicznej oraz warsztaty nt. przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali, publikację ilustrującą produkty Szlaku oraz stronę internetową z aplikacją mobilną (promocja, komunikacja, informowanie). Uczestnikami projektu będą producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele, samorząd  pogranicza polsko-litewskiego – członkowie Szlaku.